Information

GÖR DIN VÄRMEPUPMP REDO FÖR SENASTE PROGRAMVARAN!

Den här listan är till för dig som inte har en kompatibel produkt men som har möjlighet att byta display.

Du behöver en produkt som är nyare än 2018 vecka 10 och äldre än 2020 vecka 10 för att ha möjlighet att uppdatera till en nyare display.
Exempel: xxxx-1810-xxxx –> xxxx-2010-xxxx

BERG

Produktnamn
CTC GSi 8-16
CTC GS 6-8
CTC EcoHeat 400 I
CTC EcoPart i425-435 Pro I

Serienummer från –> till
7310-1521-0422 –> 7310-2038-1467
7310-1720-0792 –> 7310-2035-1332
7310-0000-0000 –> 7310-2039-1467
7301-0000-0000 –> 7301-2039-0473

Behöver byta till följande display
589689301 Displayenhet GSi/GS 6-16 II
589689301 Displayenhet GSi/GS 6-16 II
589685301 Displayenhet EH 400 II
589705301 Displayenhet EL Pro/Family, EP Pro II

INomhusMODUL

Produktnamn
CTC EcoZenith i550 Pro
CTC EcoZenith i250
CTC EcoZenith i350
CTC EcoVent i350F

Serienummer från –> till
7250-1319-0145 –> 7250-2037-0388
7208-0000-0000 –> 7208-2038-2383
7208-1635-0000 –> 7208-2038-2450
7208-1635-0000 –> 7208-2038-2453

Behöver byta till följande display
589683301 Displayenhet EZ i555/i550
589684301 Displayenhet EZ i255/i250
589688301 Displayenhet EZ i350/EV i350F II
589688301 Displayenhet EZ i350/EV i350F II

Värmepumpsstyrning

Produktnamn
CTC EcoLogic Pro/Family

Behöver byta till följande display
589705301 Displayenhet EL Pro/Family, EP Pro II

Här är de produkter som är kompatibla med den senaste programvaran.

Berg

Produktnamn
CTC GSi 608-616
CTC GS 606-608
CTC EcoPart i600M
CTC EcoHeat 400 II
CTC EcoPart i425-435 Pro II

Serienummer från –> till
7310-2039-1468 –> Senare
7310-2039-1468 –> Senare
7301-2115-0246 –> Senare
7310-2039-1468 –> Senare
7301-2039-0473 –> Senare

INomhusMODUL

Produktnamn
CTC EcoZenith i555 Pro
CTC EcoZenith i255
CTC EcoZenith i360
CTC EcoVent i360F

Serienummer från –> till
7250-2039-0389 –> Senare
7208-2039-2454 –> Senare
7208-2039-2454 –> Senare
7208-2040-2624 –> Senare

Värmepumpsstyrning

Produktnamn
CTC EcoLogic M/L

Serienummer från –> till
Kan byta display/uppgradera